عربی جامع کنکور

این مجموعه آموزشی صفر تا صد، شامل تدریس مباحث ( ترجمه، قواعد، شکّل، تحلیل الصرفی، درک مطلب ) بوده که در مجموع 20 ساعت و به ارزش 230.000 تومان می باشد.

مجوز انتشار از رسانه های دیجیتال

موجود در انبار