این محصول کتاب کار فیزیک جامع کنکور می باشد

موجود در انبار