کتاب زبان جامع کنکور
این کتاب شامل گرامر و واژگان و درک مطلب و cloze test می باشد
این کتاب به ارزش 250000 تومان می باشد و 5000 تومان بابت هزینه پست به آن افزوده می شود

موجود در انبار