این پک شامل سه عدد پک زیر می باشد

جمع بندی زیست شناسی قسمت اول بدن انسان

جمع بندی زیست شناسی قسمت دوم جانوری و دانشمندان

پک زیست گیاهی

این سه پک به ارزش 550 هزار تومان می باشد که با 10 درصد تخفیف ارزش آن 495 هزار تومان می باشد

موجود در انبار