این پک به ارزش 895  هزار تومان می باشد که شامل 10 درصد تخفیف می شود 

این پک شامل تمام محصولات عمومی دروس ادبیات و عربی و زبان انگلیسی و دین و زندگی می باشد

این پک شامل 10 درصد تخفیف شده و قیمت آن 805500 تومان می باشد

موجود در انبار