لیست پک هایی که برای دانش آموزان 10 درصد تخفیف دارند

نام پک                           قیمت اصلی پک به تومان
شیمی جامع صفر تا صد        790000
شیمی جمع بندی               590000
فیزیک جامع صفر تا صد         810000
فیزیک جمع بندی                490000
زیست جامع صفر تا صد        990000
زیست جمع بندی               550000
ریاضی صفر تا صد
ریاضی 80 درصد
پک کامل عمومی