فیزیک سینماتیک

این پک شامل 7 عدد DVD به همراه یک عدد DVDحل سوالات کنکور سراسری 95 داخل و خارج از کشور

DVD1:
نمودار مکان -زمان
نمودار سرعت- زمان(قسمت اول)

DVD2:
نمودار سرعت – زمان(قسمت دوم)
مفاهیم تکمیلی شتاب

DVD3:
حرکت یکنواخت سرعت نسبی
حرکت با شتاب ثابت (قسمت اول)

DVD4:
حرکت با شتاب ثابت (قسمت دوم )
حرکت با شتاب ثابت بر خط راست (قسمت اول)

DVD5:
حرکت با شتاب ثابت بر خط راست (قسمت دوم)
سقوط آزاد(جلسه اول)

DVD6:
سقوط آزاد جلسه دوم)
حرکت در دو بعد (قسمت اول)

DVD7:
حرکت در دو بعد (قسمت دوم)

به همراه یک DVD حل سوالات کنکور سراسری 95داخل و خارج از کشور

مجوز انتشار از رسانه های دیجیتال

موجود در انبار