این پک فقط برای کسانی که فیزیک فصل اول و دوم را خریدند قابلیت فعالسازی دارد

اگر فصل یک و دو فیزیک دهم را تهیه نکردید می توانید فیزیک کامل شامل هر 4 فصل را تهیه کنید