این پک فقط قابل استفاده بر روی کامپیوتر و فقط برای یک نفر میباشد

این محصول 5 عدد DVD دارد
DVD1:
فشار و خواص ماده

DVD2:
دما و گرما

DVD3:
کارو انرژی

DVD4:
سایه ها و آینه های تخت
آینه های تخت

DVD5:
شکست نور
عدسی

موجود در انبار