شیمی مسائل کنکور

این مجموعه شامل 8 حلقه DVD میباشد که مجموع  25 ساعت آموزش بوده و به ارزش 330.000 تومان  می باشد.

این پک فقط قابل استفاده بر روی کامپیوتر و فقط برای یک نفر میباشد

در این مجموعه علاوه بر تدریس شیمی مسائل خواهید خواند: 

      • حل کلیه تست های کنکور سراسری رشته تجربی ( داخل و خارج از سال 94-88 )
      • حل کلیه تست های کنکور سراسری رشته ریاضی ( داخل و خارج از سال 94-88 )
    • حل تست های تالیفی مکمل که مباحث کم سوال در کنکور سراسری را نیز پوشش داده است.

DVD1: 

جلسه 1: مول

جلسه 2: غلظت

جلسه 3: تثبیت

جلسه 4: واکنش

DVD2:

جلسه 5: شناخت کمی محلول ها

جلسه 6: انواع غلظت

جلسه 7: انواع غلظت (ادامه)

DVD3:

جلسه 8: بحث تخصصی مسائل

جلسه 9: واکنشگر محدود کننده و اضافی

جلسه 10: حل چند مسئله زیبا

DVD4:

جلسه 11: سینتیک

جلسه 12: تعادل

جلسه 13:اسید و باز

DVD5:

جلسه 14: مسائل PH

جلسه 15: تست های خارج از کشور

جلسه 16: مسائل واکنش اسید و باز

DVD6:

جلسه 17: تست های خارج از کشور

جلسه 18:کنکور 93 94 مول در ظرفیت

جلسه 19: ادامه 93 94 مول در ظرفیت

DVD7:

جلسه 20: کنکور 93 94 مول در ظرفیت

جلسه 21: کنکور 93 94 مول در ظرفیت

جلسه 22: کنکور 93 94 محلول ها

جلسه 23: کنکور 93 94 انحلال پذیری

DVD8:

جلسه 24: کنکور 93 94 سینتیک

جلسه 25: کنکور 93 94 تعادل

جلسه 26 : کنکور 93 94 اسید و باز
مجوز انتشار از رسانه های دیجیتال

نمونه تدریس این پکیج را می توانید در پایین مشاهده کنید:

موجود در انبار

<

>