این پک فقط روی یک کامپیوتر نصب می باشد

شامل 3 دی وی دی می باشد

DVD1:
شارش انرژی 1(قسمت اول)

DVD2:
ویروس و باکتری
آغازیان

DVD3:
قارچ
پویایی جمعیت ها ؛ رفتارشناسی

موجود در انبار