این پک فقط قابل استفاده بر روی کامپیوتر و فقط برای یک نفر میباشد

این پک شامل 7 عدد دی وی دی می باشد و شامل فصل اول و دوم می باشد

DVD1:
مبانی زیست قسمت اول

DVD2:
مبانی زیست قسمت دوم

DVD3:
زیست شناسی دیروز،امروز،فردا

DVD4:
گوارش و جذب مواد قسمت (1)

DVD5:
گوارش و جذب مواد قسمت (2)

DVD6:
گوارش و جذب مواد قسمت (3)

DVD7:
گوارش و جذب مواد قسمت (4)

موجود در انبار