این پک فقط قابل استفاده بر روی کامپیوتر و فقط برای یک نفر میباشد

این پک شامل 2 عدد دی وی دی است  و شامل درس اول و دوم  می باشد
ویژگی های پک زبان انگلیسی سال دهم:
تدریس درس به درس گرامرها با انیمیشن وحل نمونه سوالات تستی و تشریحی
تدریس لغات با انیمیشن و داستان و استفاده از حافظه ی تصویری
تدریس لغات در جمله:آموزش نحوه ی معنی کردن جملات
تدریس تمام متن ها و مکالمه های کتاب درسی
تدریس تمام تمرینهای کتاب
حل کردن نمونه سوالات تستی و تشریحی درس به درس

DVD1:
لغات درس اول
گرامر درس اول
سوالات درس اول

DVD2:
لغات درس دوم
گرامر درس دوم
سوالات درس دوم