زبان جامع کنکور

این مجموعه شامل 20 ساعت آموزش بوده . لازم به ذکر است به همراه این پکیج کتاب لغات زبان ( تیک آخر ) نیز به رایگان ارسال می شود.
به همراه کتاب جامع کنکور که شامل گرامر و واژگان و درک مطلب وcloze test می باشد و به ارزش 30000 تومانی می باشد
و همچنان شامل پک لغات می باشد

مجوز انتشار از رسانه های دیجیتال

نمونه تدریس این پکیج را می توانید در پایین مشاهده کنید:

موجود در انبار

<

>