این پک همان پک کامل زبان جامع است بدون پک لغات
قیمت این پک 170 هزار تومان می باشد

موجود در انبار