ریاضی جامع کنکور

این مجموعه شامل 50 جلسه آموزش بوده و به ارزش 610.000 تومان می باشد. 

در این مجموعه خواهید خواند: 

  • تدریس کامل 0 تا 100 ریاضی از تمام مباحث ( بجز مقاطع مخروطی)
  • حل کلیه تست های کنکور سراسری رشته تجربی ( داخل و خارج از سال 85 به بعد )
  • حل کلیه تست های کنکور سراسری رشته ریاضی ( داخل و خارج از سال 85 به بعد )
  • حل کلیه تست های کنکور سراسری رشته ریاضی فیزیک ( داخل و خارج ) از سال 85 به بعد که مرتبط با مبحث تجربی می باشد.
  • حل تست های تالیفی مکمل که مباحث کم سوال در کنکور سراسری را نیز پوشش داده است.

توصیه آقای منتظری برای این بازه زمانی برای دانش آموزان تجربی پک ریاضی جامع است

موجود در انبار