دین و زندگی ( سال دوم ) کنکور
این پک شامل کتاب است که  بصورت رایگان همراه پک قرار گرفته است

این مجموعه شامل 15 عدد DVD به همراه 2 عدد حل سوالات کنکور 95 و به ارزش 75.000 تومان می باشد.

DVD1:
قضا و قدر
بچه های حکمت

DVD2:
توحیدشناسی
هدیه حرف آخر

DVD3:
هدیه حرف آخر

DVD4:
جهان شناسی (درس 1 و 2)

DVD5:
انسان شناسی (درس 3 و 4)

DVD6:
معاد در یک نگاه
هدیه حرف آخر

DVD7:
برزخ،قیامت،آخرت(درس 7و 8 و 9)

DVD8:
برزخ،قیامت،آخرت(درس 7و 8 و 9)
هدیه حرف آخر

DVD9:
مرگ و اثبات معاد( درس 5 و 6)

DVD10:
مرگ و اثبات معاد (درس 5 و 6)
هدیه حرف آخر

DVD11:
توکل و عشق (درس 10 و 11)

DVD12:
توکل و عشق (درس 10 و 11)
درس 12 تا 16

DVD13:
درس 12 تا 16
هدیه حرف آخر

DVD14:
مرور و تست زنی

DVD15:
مرور و تست زنی

به همراه 2 عدد DVD حل سوالات کنکور 95

نمونه تدریس این پکیج را می توانید در پایین مشاهده کنید:

مجوز انتشار از رسانه های دیجیتال

دین و زندگی سال2

موجود در انبار

<

>