این پک فقط روی یک کامپیوتر نصب می شود

دین و زندگی ( سال دوم ) کنکور
این پک شامل کتاب است که  بصورت رایگان همراه پک قرار گرفته است

این مجموعه شامل 3 عدد DVD 

DVD1:
قضا و قدر؛ بچه های حکمت؛ تحید شناسی؛ جهان شناسی؛انسان شناسی
DVD2:
معاد در یک نگاه ؛ برزخ قیامت آخرت؛ مرگ و اثبات معاد
DVD3:
توکل و عشق ؛ درس 12 تا 16؛ مرور و تست زنی

دین و زندگی سال2

موجود در انبار

<

>