دین و زندگی ( سال دوم ) کنکور

این مجموعه شامل 20 ساعت آموزش بوده و به ارزش 75.000 تومان می باشد.

DVD 1:
قضا و قدر
جلوه های(بچه ها) حکمت
توحیدشناسی
هدیه حرف آخر(ریاضیات)
هدیه حرف آخر(ادبیات)
DVD2:
درس1و 2:جهان شناسی
درس 3و4:انسان شناسی
هدیه حرف آخر(زبان)
DVD3:
معاد در یک نگاه
برزخ،قیامت،آخرت
هدیه حرف آخر(شیمی)
DVD4:
مرگ و اثبات معاد
هدیه حرف آخر(زبان)
DVD5:
عشق و توکل
درس 12 تا 16 در یک نگاه
هدیه حرف آخر(عربی)

DVD6:
درس 12 تا 16: مرور و تست زنی
هدیه حرف آخر(فیزیک)

نمونه تدریس این پکیج را می توانید در پایین مشاهده کنید:

مجوز انتشار از رسانه های دیجیتال

دین و زندگی سال2

موجود در انبار

<

>