این پک فقط روی یک کامپیوتر نصب می شود

دین و زندگی ( سال چهارم ) کنکور

این پک شامل کتاب است که  بصورت رایگان همراه پک قرار گرفته است
این مجموعه شامل 2 عدد DVD  می باشد.

DVD 1:
هستی و هستی بخش ؛ توحید؛ اخلاص و توبه

DVD2:
قضا و قدر؛ تمدن ؛ تکنیکهای تست زنی

موجود در انبار