دین و زندگی ( سال پیش دانشگاهی ) کنکور

این پک شامل کتاب است که  بصورت رایگان همراه پک قرار گرفته است
این مجموعه شامل 7 عدد DVD  می باشد.

DVD 1:
هستی،هستی بخش

DVD2:
توحیدشناسی

DVD3:
اخلاص و توبه

DVD4:
اخلاص و توبه
قضا و قدر و سنت ها

DVD5:
قضا و قدر و سنت ها 2

DVD6:
تمدن

DVD7:
تکنیک های تست زنی

مجوز انتشار از رسانه های دیجیتال

موجود در انبار