این پک شامل دروس جمع بندی فیزیک50 درصد 220هزارتومان و ریاضی ۸۰درصد ۳۵۰هزار تومان و جمع بندی زیست انسانی و جانوری و گیاهی ۵۵۰ هزار تومان و جمع بندی شیمی (70 درصد و محاسبات)۵۹۰ هزار تومان می باشد

و تمام دروس عمومی ادبیات و عربی و دین و زندگی و زبان می باشد که ارزش این پک 2290000 تومان می باشد که برای نماینده با تخفیف و به قیمت 1675000 ارائه می شود که نماینده روی این قیمت کوپن خود را اعمال میکند
نکته : برای خرید این محصول حتما در هنگام سفارش باید آدرس و مشخصات دانش آموز درج شود 
تذکر: در صورتی که هر یک از دانش آموزان اعلام کنند که تخفیف اعلام شده به آنها از سمت نمایندگی داده نشده است آن نماینده از سمت خود برکنار خواهد شد ( این بسته برای دانش آموزان دارای 40 درصد تخفیف بر روی دروس تخصصی و 30 در صد در مورد دروس عمومی است)

موجود در انبار