پک جمع بندی زیست شناسی قسمت اول بدن انسان
این پک شامل 8 عددDVD می باشد

DVD1:
گوارش

DVD2:
تنفس و گردش مواد

DVD3:
دستگاه دفع ادرار و حرکت
ایمنی

DVD4:
دستگاه عصبی
حواس

DVD5:
هورمن

DVD6:
تولید مثل

DVD7:
تنفس سلولی

DVD8:
ژنتیک مندلی

موجود در انبار