بسته کامل چهارماهه مخصوص دانش آموزان رشته ریاضی)(با تخفیف ویژه)

این پک شامل 10 درصد تخفیف در دروس اختصاصی و5 درصد تخفیف روی دروس عمومی  میباشد:

این پک شامل محصولات زیر می باشد (به همراه کتاب ها ) و شامل تخفیف  می شود:
این پک شامل تمام پک های تخصصی  شامل

ریاضیات پایه و دیفرانسیل و هندسه1 و مقاطع مخروطی و آنالیز و احتمال ترکیبی
شیمی مسائل و شیمی مفاهیم و محاسبات کنکور
فیزیک نوسان و موج و الکتریسیته جاری و مغناطیس و الکتریسیته ساکن و خازن و فیزیک پیش 2 و  فیزیک سینماتیک و فیزیک دینامیک و فیزیک سال اول و دوم
به همراه پک های عمومی شامل پک های ادبیات و عربی و زبان انگلیسی و دین و زندگی  می باشد

موجود در انبار