بسته کامل شیمی 

این مجموعه شامل پک مفاهیم شیمی (جمع بندی) به ارزش  290000 تومان می باشد به همراه پک مسائل شیمی و پک محاسبات سریع به ارزش 590هزار تومان که شما با خرید کامل این بسته از تخفیف 10% برخوردار میگردید و مبلغ قابل پرداخت531000 تومان میباشد

موجود در انبار