بسته کامل شیمی

این بسته شامل شیمی سال دوم و شیمی سال سوم و شیمی پیش 1 و شیمی پیش 2 و پک مسائل شیمیو پک محاسبات سریع کنکور میباشد که به ارزش 790000 تومان می باشد که شما با خرید کامل این بسته از 10 درصد تخفیف برخوردار میگردید و مبلغ قابل پرداخت 711000 تومان می باشد

موجود در انبار