این بسته شامل پک های  زیست نبض زیست و زیست سال سوم  و زیست گیاهی و زیست پیش 1 و2  به ارزش 990 هزار تومان است
که در صورت خرید کامل این بسته از 10% تخفیف برخوردار می گردید و مبلغ قابل پرداخت 891000 تومان می باشد

موجود در انبار

موجود در انبار