این بسته شامل 3پک زیست نبض زیست و زیست سال سوم  و زیست گیاهی به ارزش 730 هزار تومان است
که در صورت خرید کامل این بسته از 10% تخیف برخوردار می گردید و مبلغ قابل پرداخت 657000 تومان می باشد

موجود در انبار

موجود در انبار