این بسته شامل پک های  زیست نبض زیست و زیست سال سوم  و زیست گیاهی و زیست پیش 1 و2 و به همراه جزوه رایگان  پارادوکس و کتاب نبض زیست به ارزش 30 هزار تومان می باشد به همراه کتاب الگو تا رتبه زیست سال سوم–زیست جانوری و انسانی
که در صورت خرید کامل این بسته از5% تخفیف برخوردار می گردید

موجود در انبار

موجود در انبار