بسته پیشنهادی کامل ریاضیات ( رشته تجربی ) 

این بسته شامل پکهای معادلات و نامعادلات ، مثلثات ، تابع و نمودار شناسی ، حد و پیوستگی ، مشتق ،  میباشد که با خرید این بسته کامل شما از 10 % تخفیف برخوردار شده و مبلغ پرداختی شما 495000 تومان میباشد .

مجوز انتشار از رسانه های دیجیتال

موجود در انبار