بسته فیزیک 

این بسته شامل پکهای فیزیک سال اول و دوم ، پیش 1 ( سینماتیک ، دینامیک ) و فیزیک سال سوم و فیزیک پیش دانشگاهی 2  و الکتریسیته ،مغناطیس و القای الکترو مغناطیسی و نوسان و موج می باشد که به ارزش 810 هزار تومان است و در صورت خرید کامل این بسته از تخفیف 10 % برخوردار میگردید و مبلغ قابل پرداخت  729000 تومان  میباشد .

مجوز انتشار از رسانه های دیجیتال

موجود در انبار