بسته فیزیک 

این بسته شامل پکهای ، پیش 1 ( سینماتیک ، دینامیک ) و فیزیک سال سوم و فیزیک پیش دانشگاهی 2  و الکتریسیته ،مغناطیس و القای الکترو مغناطیسی و نوسان و موج و فیزیک سال اول و دوم  می باشد  و در صورت خرید کامل این بسته از تخفیف 5% برخوردار میگردید
به همراه کتاب کار همراه این پک به صورت رایگان ارسال میشود

مجوز انتشار از رسانه های دیجیتال

موجود در انبار