بسته ریاضیات ( رشته ریاضی ) 

این بسته شامل پکهای معادلات و نامعادلات ، مثلثات ، تابع و نمودار شناسی ، حد و پیوستگی ، مشتق  ، هندسه 1 و مقاطع مخروطی و آنالیز و احتمال میباشد که با خرید این بسته کامل شما از 5 % تخفیف برخوردار شده است
مجوز انتشار از رسانه های دیجیتال

موجود در انبار