بسته ریاضیات ( رشته ریاضی ) 

این بسته شامل پکهای معادلات و نامعادلات ، مثلثات ، تابع و نمودار شناسی ، حد و پیوستگی ، مشتق  ، هندسه 1 و تصاعد  میباشد که با خرید این بسته کامل شما از 10 % تخفیف برخوردار شده و مبلغ پرداختی شما 705000 تومان میباشد .

مجوز انتشار از رسانه های دیجیتال

موجود در انبار