ادبیات فارسی (املاء ،لغت و واژگان)

شامل 4 عدد DVD می باشد

DVD1:
جلسه اول
جلسه دوم
جلسه سوم
DVD2:
جلسه چهارم
جلسه پنجم

جلسه ششم

DVD3:

جلسه هفتم
جلسه هشتم

جلسه نهم

DVD4:
جلسه دهم

جلسه یازدهم

جلسه دوازدهم

این پک فقط روی یک کامپیوتر نصب می شود

موجود در انبار