آرایه های ادبی

این پک شامل2 عدد DVD می باشد
DVD1:
جلسه اول ؛ جلسه دوم؛ جلسه سوم

DVD2:
جلسه چهارم

این پک فقط روی یک کامپیوتر نصب می شود

موجود در انبار