لیست قیمت پکیج های جامع حرف آخر در جدول زیر با اعمال تخفیف خرید نمایش داده شده اند. 

جدول لیست قیمت پکیج های جامع دروس
عنوان مدرس تعداد ساعت                     قیمت خرید آنلاین
کتاب ریاضیات پایه استاد عبدالرضا منتظری 30.000 تومان همینک بخرید
بسته ریاضیات (تجربی)شامل 5% تخفیف استاد عبدالرضا منتظری
بسته فیزیک با 5%تخفیف استاد کامیار همینک بخرید
دین و زندگی آیات و روایات 220000 تومان
دین و زندگی سال سوم استاد یوسفیان پور 120،000 تومان همینک بخرید
دین و زندگی دوم کنکور استاد یوسفیان پور 95.000 تومان همینک بخرید
دین و زندگی پیش ( سال چهارم ) استاد یوسفیان پور 70.000 تومان همینک بخرید
عربی جامع استاد واعظی همینک بخرید
نبض زیست
زیست سال سوم
زیست گیاهی

زیست پیش 2

زیست پیش 1
زیست سال دهم فصل اول و دوم

کتاب نبض زیست(الگو تا رتبه )

زیست جانوری و انسانی

       استاد شعبانی 290،000 تومان
340,000 تومان
240,000 تومان

190000تومان

160000تومان
156000 تومان

30000 تومان

540000تومان

همینک بخرید

جدول لیست قیمت پکیج های دروس ریاضی – مختص دانش آموزان رشته تجربی
درس عنوان مدرس تعداد جلسات قیمت خرید آنلاین
ریاضی

 (رشته تجربی)

مقاطع مخروطی 150000  تومان
مثلثات  40,000 تومان همینک بخرید
آنالیز و احتمال 170000  تومان
ریاضی جامع 1 780000تومان
 
جدول لیست قیمت پکیج های دروس شیمی- مشترک رشته تجربی و ریاضی
درس عنوان مدرس تعداد جلسات قیمت خرید آنلاین
شیمی شیمی مفاهیم جامع دهم دکتر شیروانی 224000تومان
شیمی مسائل دهم و یازدهم 248000تومان

شیمی مسائل کنکور

مفاهیم شیمی سوم و چهارم

مفاهیم شیمی دوم و سوم و چهارم

محاسبات سریع کنکور

380,000 تومان

370,000 تومان

560,000 تومان

50000 تومان

همینک بخرید

همینک بخرید

همینک بخرید

همینک بخرید

جدول لیست قیمت پکیج های دروس فیزیک – مشترک رشته تجربی و ریاضی
درس عنوان مدرس تعداد جلسات قیمت خرید آنلاین
فیزیک فیزیک کامل دهم استاد کامیار 216000 تومان
فیزیک سال سوم الکتریسیته ساکن و خازن

فیزیک سال سوم الکتریسیته جاری ،مغناطیس و القای الکترومغناطیس

70,000  تومان

190000 تومان

خرید آنلاین

خرید آنلاین

سینماتیک

دینامیک

نوسان و موج

130,000 تومان

160،000 تومان

90,000 تومان

همینک بخرید

همینک بخرید

همینک بخرید

فیزیک پیش دانشگاهی(2) 260,000 تومان همینک بخرید

جدول لیست قیمت پکیج های دروس ریاضی رشته ریاضی فیزیک
درس عنوان مدرس تعداد جلسات قیمت خرید آنلاین
ریاضی

 (رشته  ریاضی)

مقاطع مخروطی استاد منتظری 150000  تومان
ریاضیات پایه و دیفرانسیل 610000  تومان
آنالیز و احتمال 170000  تومان
هندسه 1 180000 تومان همینک بخرید
کتاب ریاضیات پایه 30.000 تومان همینک بخرید
جدول لیست قیمت دروس عمومی مشترک بین رشته های ریاضی و تجربی
درس عنوان درس مدرس درس تعداد جلسات قیمت خرید آنلاین
زبان انگلیسی کتاب تیک آخر استاد محمودی 20,000 تومان همینک بخرید
زبان جامع کنکور به همراه کتاب تیک آخر و کتاب زبان جامع کنکور

زبان سال دهم درس اول ودوم

استاد محمودی

80000 تومان

همینک بخرید
ادبیات فارسی آرایه های ادبی

زبان فارسی

قرابت معنایی

تاریخ ادبیات

املا لغت واژگان

استاد محسن منتظری 90.000   تومان

120000  تومان

140000  تومان

95000 تومان

100000 تومان

خرید آنلاین