لیست قیمت مجموعه های آموزشی حرف آخر در جدول زیر نمایش داده شده اند. جهت خرید این محصولات می توانید با تلفن 64035-021 داخلی 1 تماس گرفته و یا با کلیک روی به صورت آنلاین خرید و پرداخت نمایید
.

جدول لیست قیمت پکیج های دروس ریاضی – مختص دانش آموزان رشته تجربی
درس عنوان مدرس تعداد جلسات                     قیمت خرید آنلاین
دروس ریاضی

 رشته تجربی 

معادلات و نامعادلات استاد منتظری 10 جلسه 90,000 تومان همینک بخرید
مثلثات و تصاعد 9 جلسه  90,000 تومان همینک بخرید
تابع و نمودارشناسی 18 جلسه 160,000 تومان همینک بخرید
حد و پیوستگی 17 جلسه 135,000 تومان همینک بخرید
مشتق و کاربرد مشتق 5 جلسه 145,000 تومان همینک بخرید
آنالیز، احتمال و انتگرال 14 جلسه 100,000 تومان همینک بخرید
 هندسه 1 12 جلسه 130,000 تومان همینک بخرید
همایش 4 روزه ریاضی 32 جلسه 310,000 تومان همینک بخرید
جدول لیست قیمت پکیج های دروس شیمی- مشترک رشته تجربی و ریاضی
درس عنوان مدرس تعداد جلسات                 قیمت خرید آنلاین
 دروس شیمی شیمی دوم فصل 1  دکتر شیروانی 8 جلسه 45,000 تومان همینک بخرید
شیمی دوم فصل 2 7 جلسه 35,000 تومان همینک بخرید
شیمی دوم فصل 3 5 جلسه 35,000 تومان همینک بخرید
شیمی دوم فصل 4 و 5 15 جلسه 75,000 تومان همینک بخرید
پکیج شیمی 35 جلسه 150,000 تومان همینک بخرید
شیمی سال سوم 28 جلسه 150,000 تومان همینک بخرید
شیمی سال پیش 1 18 جلسه 90,000 تومان همینک بخرید
شیمی سال پیش 2 23 جلسه 100,000 تومان همینک بخرید
مساپل شیمی کنکور 22 جلسه  220,000 تومان همینک بخرید
جدول لیست قیمت پکیج های دروس فیزیک – مشترک رشته تجربی و ریاضی 
درس عنوان مدرس تعداد جلسات                 قیمت خرید آنلاین
دروس فیزیک فیزیک سال اول و دوم دکتر کامیار 20 جلسه 200,000 تومان همینک بخرید
فیزیک سال سوم 14 جلسه 180,000 تومان همینک بخرید
سینماتیک 8 جلسه 100,000 تومان همینک بخرید
نوسان و موج 7 جلسه 50,000 تومان همینک بخرید
فیزیک پیش دانشگاهی 2 12 جلسه 150,000 تومان همینک بخرید
جدول لیست قیمت پکیج های دروس ریاضی رشته ریاضی فیزیک  
درس عنوان مدرس تعداد جلسات                قیمت خرید آنلاین

 

دروس ریاضی

رشته ریاضی 

معادلات و نامعادلات استاد محسن منتظری 21 جلسه 175,000 تومان همینک بخرید
مثلثات و تصاعد 9 جلسه  90,000 تومان همینک بخرید
تابع و نمودار شناسی 21 جلسه 175,000 تومان همینک بخرید
حد و پیوستگی 26 جلسه 150.000 تومان همینک بخرید
مشتق و کاربرد مشتق 23 جلسه  160,000 تومان همینک بخرید
انتگرال 10 جلسه  70,000 تومان همینک بخرید
آنالیز ترکیبی و آمار 12 جلسه 70,000 تومان همینک بخرید
احتمال 13 جلسه 70,000 تومان همینک بخرید
نظریه اعداد 20 جلسه 100,000 تومان همینک بخرید
هندسه 1 12 جلسه 130,000 تومان همینک بخرید

 جدول لیست قیمت دروس عمومی مشترک بین رشته های ریاضی و تجربی

درس

عنوان درس مدرس درس تعداد جلسات                 قیمت

خرید آنلاین

عمومی

ادبیات فارسی  استاد محسن منتظری 12 جلسه 80,000 تومان همینک بخرید

زبان انگلیسی 

  استاد محمودی  10 جلسه  80,000 تومان

همینک بخرید