امسال نیز مانند سال های گذشته می توانید مجموعه حرف آخر را در شبکه آموزش همراهی کنید. 

روزهای فرد، شبکه آموزش، برنامه کارنامه 20!!

ویدئوهای آموزشی به همراه اساتید و مشاوران مجموعه حرف آخر!

همزمان با جشنواره رسانه ای شدن حرف آخر تمامی پکیج های آموزشی ( بجز پکیج های جامع ) با 20% تخفیف عرضه می شوند. برای شما دوستان عزیز، فرصت مناسبی فراهم شده تا نهایت بهره را از این محصولات داشته باشید.

با ما همراه باشید!!